18 Wheels of Steel: Convoy

Категория: Кодове
Публикуван на Неделя, 01 Април 2012 12:17
Написана от Николай Трайков
Посещения: 672

Натиснете по време на игра  [~] за да пуснете конзолата

cheat quest <number> - Телепортира теб & твоя камион до мястото, където трябва да стигнете
( 0<number<29 )
cheat money - Получавате $500,000
cheat points - Получавате 100 точки
cheat all - Получавате $500,000 &  100 точки
edit - Включва Map/World Editor
exit - Връща ви в главното меню
quit - Изключва играта

Copyrights 2001-2018 Datacore www.datacore-bg.com